Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci Klieština na rok 2024

 02.01.2024

Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií

v obci Klieština v roku 2024 

          V roku 2024 sa v obci Klieština budú konať tieto kultúrno-spoločenské a športové akcie organizované obcou:

30. apríl 2024          – stavanie mája (v súčinnosti s Dobrovoľným Hasičským

                                    zborom obce Klieština – ďalej len DHZO)

19. máj 2024            – deň matiek

9. jún 2024               – uvítanie detí do života

20. júl 2024              – obecné slávnosti spojené s tanečnou zábavou

31. august 2024        – futbalový turnaj ženatí – slobodní (v súčinnosti s DHZO)

7. december 2024     – Mikuláš pre deti predškolského veku

15. december 2024  – posedenie so seniormi (seniori v starobnom a predčasnom

                                    dôchodku)

28. december 2024   – stolnotenisový turnaj (v súčinnosti s DHZO)Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >