Aktuality

Úradná tabuľa

História

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1408, kedy bola obec spomínaná pod menom Klystyna a v roku 1438 ako Kleschyne. Názov dediny prešiel dlhým vývojom ktorý trval od roku 1408 a úplne sa ustálil až v roku 1920.