Školstvo

O získaní vzdelávania v starších dobách nemáme presnejšie informácie, no dá sa predpokladať, že toto sa získavalo, ako v okolitých dedinách tohto kraja, svojpomocným domácim spôsobom. Žiaci sa zišli raz do jedného domu, inokedy do druhého - teda do domov, odkiaľ boli deti, čo sa učili čítať, písať a počítať. Prvoradým cieľom tohto vzdelávania bolo, aby sa deti naučili čítať a potom sa vedeli modliť z modlitebných knižiek a počítať potrebovali zvlášť pre kupovanie a predávanie. Písať potrebovali pre prípad, že muž odišiel do sveta za prácou alebo na vojnu, aby vedel napísať domov o svojom živote a z domu, aby mu tiež odpovedali. Učiteľmi boli domáci ľudia, čo sa vo svete naučili trochu čítať, písať a rátať, ako sa tomu v tomto čase hovorilo. Za svoju prácu nebrali peniaze, ale sa u gazdu, kde vyučovali, naobedovali. Učilo sa pravidelne len od 1. novembra (Všesvätých) do Veľkej noci. Cez jar, leto a jeseň deti pomáhali svojim rodičom na poľnohospodárstve, prípadne odchádzali do služby k bohatším gazdom vo svojej dedine, alebo do okolia obce.

Vrchnosť o vzdelanie obyvateľstva nedbala. Preto aj technika vyučovania bola malá. Žiaci si nosili do školy čierne tabuľky, na ktoré písali gríflikom. Po zapísaní sa tabuľka zotrela a mohlo sa písať ďalej. Čítanie sa cvičilo z modlitebných knižiek. Toľko zo spomienok občanov.

Neskoršie sa tieto pomery zlepšovali. Prvá historická zmienka je o škole v Dolnej Marikovej z roku 1760, keď tu pri kostole bola postavená škola. Podľa záznamov (najstarších učiteľov) najstarším učiteľom bol Bartka v roku 1846-49 a za ním Koroš 1849-50 - rodák z Marikovej. Prvým diplomovaným učiteľom na škole bol v rokoch 1865-89 Špaček. Táto jednotriedna škola sa okolo roku 1900 rozširuje na dvojtriednu. Do školy chodili aj deti z Klieštiny, lebo to bola ich najlepšia možnosť i za cenu ďalekej dochádzky. Napríklad zo Stražiska chodili vrchom pešo. Po postavení školy v Hatnom sa situácia v dochádzke žiakov do školy zlepšila.

Najlepšie podmienky nastávajú až od roku 1947, keď v obci bola postavená drevená škola (z  doštených panelov). Táto škola v roku 1956 vyhorela a viac v obci škola postavená nebola. Obci začala potom patriť škola v Hatnom, až do roku 1966. Potom bola daná do užívania MNV v Hatnom. Deti teraz dochádzajú od 1. - 9. ročník do ZDŠ v Dolnej Marikovej autobusom. Dochádzka je zabezpečená autobusom. Aj tak možno hodnotiť podmienky pre vzdelanie v obci za veľmi sťažené.