Uznesenia OZ

Rok 2024

Rok 2023

2022

2021

Uznesenia z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 26.02.2021.
Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 26.02.2021.
Uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 11.05.2021.
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 11.05.2021.
Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 04.08.2021.
Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 04.08.2021.
Uznesenia zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 07.10.2021.
Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 07.10.2021.
Uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 22.12.2021.
Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 22.12.2021.

2020

Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 21.2.2020
Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 21.2.2020
Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 15.5.2020
Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 15.5.2020
Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.8.2020
Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.8.2020
Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 23.10.2020
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 23.10.2020
Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 18.12.2020
Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 18.12.2020

2019

Zápisnica a Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klieštine konaného dňa 14.2.2019
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klieštine konaného dňa 25.3.2019
Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klieštine konaného dňa 25.3.2019
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.5.2019
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.5.2019
Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 8.8.2019
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 8.8.2019
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 27.11.2019
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 27.11.2019

2018

Zápisnica a uznesenie z 24.1.2018
Zápisnica a uznesenie z 5.3.2018
Zápisnica a uznesenie z 17.4.2018
Zápisnica a uznesenie z 12.6.2018
Zápisnica a uznesenie z 10.8.2018
Zápisnica a uznesenie z 09.11.2018
Zápisnica a uznesenie z 20.11.2018
Zápisnica a uznesenie z 07.12.2018

2017

Zápisnica a uznesenie z 6.3.2017
Zápisnica a uznesenie z 15.3.2017
Zápisnica a uznesenie z 23.5.2017
Zápisnica a uznesenie z 13.6.2017
Zápisnica a uznesenie z 28.11.2017
Zápisnica a uznesenie z 14.12.2017

2016

Zápisnica a uznesenie z 15.03.2016
Zápisnica a uznesenie z 29.3.2016
Zápisnica z volieb hlavného kontrolóra z 25.4.2016
Zápisnica a uznesenie z 14.6.2016
Zápisnica a uznesenie z 19.9.2016
Zápisnica a uznesenie z 9.12.2016

2015

Zápisnica a uznesenie z 25.02.2015
Zápisnica a uznesenie z 14.04.2015
Zápisnica a uznesenie z 23.6.2015
Zápisnica a uznesenie z 20.10.2015
Zápisnica a uznesenie z 1.12.2015

2014

Zápisnica a uznesenie z 25.2.2014
Zápisnica a uznesenie z 30.4.2014
Zápisnica a uznesenie z 24.6.2014
Zápisnica a uznesenie z 2.9.2014
Zápisnica a uznesenie z 12.11.2014
Zápisnica a uznesenie z 10.12.2014

2013

Zápisnica a uznesenie z 13.3.2013
Zápisnica a uznesenie z 14.5.2013
Zápisnica a uznesenie z 12.6.2013
Zápisnica a uznesenie z 30.6.2013
Zápisnica a uznesenie z 1.10.2013

2012

Zápisnica a uznesenie z 7.3.2012
Zápisnica a uznesenie 4.6.2012
Zápisnica a uznesenie z 29.06.2012
Zápisnica a uznesenie z 17.10.2012
Zápisnica a uznesenie z 28.11.2012