Samospráva

Obecný úrad Klieština

Klieština 45
Dolná Maríková
018 02

Kontakty

042 / 435 61 74
0905 258 146
kliestina@pegonet.sk

IČO: 00692476
DIČ: 2020694016
Okres: Považská Bystrica

Organizačná štruktúra obce

Starosta: JUDr. Rastislav Bačík
Zástupca starostu: Michal Bačík
Kontrolór obce: Mgr. Emília Dubcová, Klieština 151
Pracovníčka: Ing. Lucia Halasová
Poslanci: 
Michal Bačík, Klieština 92
Peter Jurík, Klieština 159
Ing. Richard Ištok, Klieština 146
Igor Paholík, Klieština 147
Ing. Daniela Polníková, Klieština 55

Knižnica: Ing. Lucia Halasová
Otváracie hodiny: utorok 15.00 hod. - 16.30 hod.