Objednávky

2024

2023

2022

Objednávka - vytvorenie novej webstránky obce

2021

Objednávka - vypracovanie dokumentácie Kategorizácia pracovných činností z hľadiska pracovných rizík
Objednávka - vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Margius
Objednávka - aktualizácia dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb obce Klieština na roky 2021-2030
Objednávka - externý projektový manažment na vypracovanie žiadosti o NFP - kompostéry
Objednávka - udelenie licencie na používanie software TENDERnet
Objednávka na znaleckú činnosť
Objednávka na vypracovanie rozpočtu a výkazu výmeru k projektovej dokumentácii na projekt stavby

2020

Objednávka č. 2020001 - KUKA nádoba
Objednávka č. 2020002 - Stravné lístky
Objednávka č. 2020003 - Stravné lístky
Objednávka na ROV
Objednávka č. 2020004 - Stravné lístky
Objednávka č. 2020005 - periodická prehliadka hasičského vozidla
Objednávka č. 2020006 - stravné lístky
Objednávka č. 2020007 - germicídna ultrafialová lampa
Objednávka č. 2020008 - dávkovač dezinfekcie bezdotykový so stojanom
Objednávka č. 2020009 - vypracovanie dokumentu Program rozvoja obce na roky 2021 až 2027

2019

Objednávka č. 2019001 - nafukovací skákací hrad pre deti
Objednávka č. 2019002 - diskotekárska činnosť na obecných slávnostiach
Objednávka č. 2019003 - vystúpenie hudobnej skupiny na obecných slávnostiach
Objednávka č. 2019004 - stravné lístky
Objednávka č. 2019005 - etapizácia projektovej dokumentácie
Objednávka č. 2019006 - výkon stavebného dozoru
Objednávka č. 2019007 - doska SM omietaná
Objednávka č. 2019008 - štrkopiesok
Objednávka č. 2019009 - materiál, VIKON s.r.o.
Objednávka č. 2019010 - betón B30, MEDEX s.r.o.
Objednávka č. 2019011 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
Objednávka č. 2019012 - betón B30, MEDEX s.r.o.
Objednávka č. 2019013 - stavebný materiál, KOVEMA s.r.o.
Objednávka č. 2019014 - betón B30, MEDEX s.r.o.
Objednávka č. 2019015 - doska SM omietaná, drevené hranoly a hranolčeky
Objednávka č. 2019016 - stavebný materiál SADRO s.r.o.
Objednávka č. 2019017 - garážové vráta, okno plastové, dvere terasové, parapet vnútorný
Objednávka č. 2019018 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
Objednávka č. 2019019 - dopravné zrkadlo STANDARD
Objednávka č. 2019020 - lavička s operadlom
Objednávka č. 2019021 - tatranský profil
Objednávka č. 2019022 - krytina a materiál na strechu, KAMON s.r.o.
Objednávka č. 2019023 - elektromontážne práce a materiál
Objednávka č. 2019024 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
Objednávka č. 2019025 - dlažba neglazúrovaná
Objednávka č. 2019026 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
Objednávka č. 2019027 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
Objednávka č. 2019028 - MC cement. poter
Objednávka č. 2019029 - oceľové konštrukcie, schody a zábradlie
Objednávka č. 2019030 - vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky, revízia elektric. zariadenia
Objednávka č. 2019031 - kamenivo dekoračné

2018

Objednávka - kamenivo

2017

Objednávka - exteriérová zástava SR
Objednávka - výroba a osadenie dreveného kríža
Objednávka - vytýčenie existujúcej siete

2016

Objednávka - výmena skla
Objednávka - zástava SR
Objednávka - stravné lístky
Objednávka - na služby verejného obstarávania
Objednávka - publikácia účtovné súvsťažnosti
Objednávka - kuka nádoby
Objednávka - stravné lístky
Objednávka - kamenivo
Objednávka - betónové rúry
Objednávka - náplne do tlačiarne

2015

Objednávka na ohŕňanie snehu
Objednávka na stravné lístky
Objednávka na kuka nádoby 110 l
Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
Objednávka - odpojenie prípojek káblovej televízie
Objednávka - Almanach
Objednávka - kontrola hasiacich prístrojov
Objednávka - elektroinštalačný materiál
Objednávka - náplne do tlačiarne
Objednávka - projektová dokumentácia na dom smútku
Objednávka - kuka nádoby
Objednávka-vývoz pneumatík
objednávka - na zemné a výkopové práce
Objednávka - vývoz kontajnerov
Objednávka-strava pre pracovníkov pri povodni
Objednávka - čistenie priepustu

2014

Objednávka na bezpečnostný projekt
Objednávka na rozbor vody z ČOV
Objednávka na obnovu údajov zo zálohy
Objednávka na zemné a výkopové práce
Objednávka - zástava SR
Objednávka - náplne do tlačiarne
Objednávka na dovoz kameniva na parkovisko
Objednávka - výroba FULL HD videa a fotosnímkov
Objednávka - servisné práce

2013

Objednávka na prevoz materiálu
Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
Objednávka na doplnkové služby na webovej stránke