Objednávky

2022

  Objednávka - vytvorenie novej webstránky obce

  2021

  Objednávka - vypracovanie dokumentácie Kategorizácia pracovných činností z hľadiska pracovných rizík
  Objednávka - vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Margius
  Objednávka - aktualizácia dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb obce Klieština na roky 2021-2030
  Objednávka - externý projektový manažment na vypracovanie žiadosti o NFP - kompostéry
  Objednávka - udelenie licencie na používanie software TENDERnet
  Objednávka na znaleckú činnosť
  Objednávka na vypracovanie rozpočtu a výkazu výmeru k projektovej dokumentácii na projekt stavby

  2020

  Objednávka č. 2020001 - KUKA nádoba
  Objednávka č. 2020002 - Stravné lístky
  Objednávka č. 2020003 - Stravné lístky
  Objednávka na ROV
  Objednávka č. 2020004 - Stravné lístky
  Objednávka č. 2020005 - periodická prehliadka hasičského vozidla
  Objednávka č. 2020006 - stravné lístky
  Objednávka č. 2020007 - germicídna ultrafialová lampa
  Objednávka č. 2020008 - dávkovač dezinfekcie bezdotykový so stojanom
  Objednávka č. 2020009 - vypracovanie dokumentu Program rozvoja obce na roky 2021 až 2027

  2019

  Objednávka č. 2019001 - nafukovací skákací hrad pre deti
  Objednávka č. 2019002 - diskotekárska činnosť na obecných slávnostiach
  Objednávka č. 2019003 - vystúpenie hudobnej skupiny na obecných slávnostiach
  Objednávka č. 2019004 - stravné lístky
  Objednávka č. 2019005 - etapizácia projektovej dokumentácie
  Objednávka č. 2019006 - výkon stavebného dozoru
  Objednávka č. 2019007 - doska SM omietaná
  Objednávka č. 2019008 - štrkopiesok
  Objednávka č. 2019009 - materiál, VIKON s.r.o.
  Objednávka č. 2019010 - betón B30, MEDEX s.r.o.
  Objednávka č. 2019011 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
  Objednávka č. 2019012 - betón B30, MEDEX s.r.o.
  Objednávka č. 2019013 - stavebný materiál, KOVEMA s.r.o.
  Objednávka č. 2019014 - betón B30, MEDEX s.r.o.
  Objednávka č. 2019015 - doska SM omietaná, drevené hranoly a hranolčeky
  Objednávka č. 2019016 - stavebný materiál SADRO s.r.o.
  Objednávka č. 2019017 - garážové vráta, okno plastové, dvere terasové, parapet vnútorný
  Objednávka č. 2019018 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
  Objednávka č. 2019019 - dopravné zrkadlo STANDARD
  Objednávka č. 2019020 - lavička s operadlom
  Objednávka č. 2019021 - tatranský profil
  Objednávka č. 2019022 - krytina a materiál na strechu, KAMON s.r.o.
  Objednávka č. 2019023 - elektromontážne práce a materiál
  Objednávka č. 2019024 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
  Objednávka č. 2019025 - dlažba neglazúrovaná
  Objednávka č. 2019026 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
  Objednávka č. 2019027 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
  Objednávka č. 2019028 - MC cement. poter
  Objednávka č. 2019029 - oceľové konštrukcie, schody a zábradlie
  Objednávka č. 2019030 - vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky, revízia elektric. zariadenia
  Objednávka č. 2019031 - kamenivo dekoračné

  2018

  Objednávka - kamenivo

  2017

  Objednávka - exteriérová zástava SR
  Objednávka - výroba a osadenie dreveného kríža
  Objednávka - vytýčenie existujúcej siete

  2016

  Objednávka - výmena skla
  Objednávka - zástava SR
  Objednávka - stravné lístky
  Objednávka - na služby verejného obstarávania
  Objednávka - publikácia účtovné súvsťažnosti
  Objednávka - kuka nádoby
  Objednávka - stravné lístky
  Objednávka - kamenivo
  Objednávka - betónové rúry
  Objednávka - náplne do tlačiarne

  2015

  Objednávka na ohŕňanie snehu
  Objednávka na stravné lístky
  Objednávka na kuka nádoby 110 l
  Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
  Objednávka - odpojenie prípojek káblovej televízie
  Objednávka - Almanach
  Objednávka - kontrola hasiacich prístrojov
  Objednávka - elektroinštalačný materiál
  Objednávka - náplne do tlačiarne
  Objednávka - projektová dokumentácia na dom smútku
  Objednávka - kuka nádoby
  Objednávka-vývoz pneumatík
  objednávka - na zemné a výkopové práce
  Objednávka - vývoz kontajnerov
  Objednávka-strava pre pracovníkov pri povodni
  Objednávka - čistenie priepustu

  2014

  Objednávka na bezpečnostný projekt
  Objednávka na rozbor vody z ČOV
  Objednávka na obnovu údajov zo zálohy
  Objednávka na zemné a výkopové práce
  Objednávka - zástava SR
  Objednávka - náplne do tlačiarne
  Objednávka na dovoz kameniva na parkovisko
  Objednávka - výroba FULL HD videa a fotosnímkov
  Objednávka - servisné práce

  2013

  Objednávka na prevoz materiálu
  Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
  Objednávka na doplnkové služby na webovej stránke