Kontakty

Toto webové sídlo www.kliestina.sk spravuje Obec Klieština je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Klieština

Adresa:
Obecný úrad Klieština
Klieština 45
018 02 Dolná Mariková

IČO: 00692476

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Región: Považskobystrický 
Počet obyvateľov: 339
Rozloha: 531 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: kliestina@pegonet.sk
Podateľňa: kliestina@pegonet.sk
Starosta: rastislav.bacik@kliestina.dcom.sk 
Ekonómka: lucia.halasova@kliestina.dcom.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: kliestina@pegonet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 42 435 61 74

E-mail: kliestina@pegonet.sk

Kompetencie:
Obec Klieština je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).