Úradná tabuľa

29.09.2022 0.14 Mb
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

29.09.2022 0.14 Mb
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov.

27.09.2022 0.31 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných okrskov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

27.09.2022 0.2 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

16.09.2022 0.26 Mb
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030 - oznámenie o začatí posudzovania strategického dokumentu.

08.09.2022 0.2 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Klieštine, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

08.09.2022 0.19 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klieština, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

08.08.2022 0.62 Mb
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 – záverečné stanovisko vydané Okresným úradom Trenčín

08.08.2022 0.17 Mb
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

26.07.2022 0.24 Mb
E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

19.07.2022 0.16 Mb
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.

18.07.2022 0.27 Mb
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Klieština a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Klieština na volebné obdobie 2022 – 2026, určenie volebných obvodov pre územie obce Klieština pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022.
1 2 >