Úradná tabuľa

02.05.2024 5.44 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 08.06.2024..

02.05.2024 0.29 Mb
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

18.04.2024 0.36 Mb
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 konaných podľa zákona č. 180/2014 Z.z.

08.04.2024 0.46 Mb
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č .1 v obci Klieština vo voľbách prezidenta SR konaných dňa 06.04.2024.

03.04.2024 0.12 Mb
E-mailová adresa obce na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

25.03.2024 0.53 Mb
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Klieština vo voľbách prezidenta SR konaných dňa 23.03.2024.

29.02.2024 0.12 Mb
E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre konanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

29.02.2024 0.12 Mb
Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

29.02.2024 0.12 Mb
Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

26.02.2024 0.19 Mb
Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 23.03.2024

21.02.2024 0.36 Mb
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb prezidenta SR konaných podľa zákona č. 180/2014 Z.z.

13.02.2024 0.12 Mb
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre konanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
1 2 >