Kultúra

Deň matiek - 8. máj 2010

Mesiac máj je úzko spätý so slovom - láska. Hoci láska má tisíce podob, najkrajšia spomedzi nich je láska materinská. Do kultúrneho domu v Klieštine boli dnes 8. mája pozvané všetky mamy, staré i prastaré mamy pri príležitosti dňa matiek.

Príhovor starostky obce

K dnešnému dňu vám chcem popriať všetko najlepšie, za vašu lásku, obetavosť, starostlivosť a za život, ktorého ste nositeľkami.

Nech vaši synovia a dcéry vám vašu lásku stonásobne odplatia tým, že budú žiť čestne, zodpovedne, že si založia nové dobré rodiny, z ktorých budú vyžarovať plody vašej práce. Lebo len vtedy je matka šťastná, keď sú šťastné jej detí.

V tejto sviatočný jarný deň pozdravujem vás, ktoré ste tu krásne, zdravé, so srdcom na dlani, no spomeňme i na tie drahé, čo spia už svoj večný sen ....

Prajem Vám príjemný zážitok z dnešného vášho dňa.

Oslavu dňa matiek spríjemnilo malé občerstvenie a program , ktorý pripravili deti pre mamičky pod vedením Mgr. Boženy Ištokovej.

Určite všetky aspoň na chvíľku zabudli na každodenné starosti a príjemne sa zabavili.

Uvítanie detí do života - 8. máj 2010 (videogaléria)

Deň matiek - 20. mája  2012

Mamka moja zlatá, mamka, mamička

Tebe patrí táto skromná kytička.

Nech ti povie každý lupienok aj kvet,

že si moja mamka, celučký svet.

Milé mamičky, babičky

Obecné zastupiteľstvo a starostka obce v Klieštine Vás srdečne pozýva na oslavu krásneho sviatku Dňa matiek , ktorý sa uskutoční

20. mája 2012 o 17.00 hod v kultúrnom dome v Klieštine

Oslavu dňa matiek spríjemní vystúpenie našich detí a malé občerstvenie. Všetky matky, babky ale aj ostatní občania sú srdečne vítaní.

Uvítanie detí do života - 20. mája 2012

V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré sa často spomína, ku ktorým sa s radosťou vracia. Jednou z najkrajších chvíľ v našom živote je i príchod dieťaťa do rodiny. Obec si cení každého svojho novonarodeného občana a preto organizuje v našej obci kultúrnu akciu  uvítanie detí do života o 16.00 hod v kultúrnom dome v Klieštine . Deti budú zapísané do pamätnej knihy a od starostky obce rodičia novonarodených detí dostanú finančný darček. Pozvané budú detičky, ktoré sa narodili v roku 2010 a 2011.

Erik Slávik, nar. 18.10.2010, rodičom Zuzane a Ivanovi Slávikovým

Tomáš Bačík, nar. 24.3.2010, rodičom Márii a Romanovi Bačíkovým

Michal Bačík, nar. 21.10.2010, rodičom Márii Rágulovej a Michalovi Bačíkovi

Kristián Jurík, nar. 24.3.2011, rodičom Renáte a Petrovi Juríkovým

Jozef Crkoň, nar. 3. 9.2011, rodičom Ing. Miriame Crkoňovej a Bc. Lukášovi Crkoňovi