Projekt: „Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine“ spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 11.04.2024

Názov projektu: Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine

Hlavný cieľ: obnova miestnej infraštruktúry malých rozmerov, zlepšenie základných služieb  a života obyvateľov obce a  zlepšenie podmienok pre návštevníkov cintorína

Výsledok projektu:  upravený, bezpečný a revitalizovaný verejný priestor s prvkami drobnej architektúry, ktorý bude slúžiť ako pietne miesto  občanom obce, návštevníkom obce, vrátane marginalizovaných skupín

Projekt je spolufinancovaný

Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.skZoznam aktualít:

1 2 3 4 >