Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Klieština, ktoré sa konali 15.11.2014

 09.02.2022

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do OZ Klieština podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Michal Bačík, nezávislý kandidát                 51 hlasov
2. Daniela Ištoková, nezávislá kandidátka    42 hlasov
3. Peter Jurík, nezávislý kandidát                    42 hlasov
4. František Ištok, nezávislý kandidát             38 hlasov
5. Mária Hričová, nezávislá kandidátka          32 hlasov
---------------------------------------------------------------------------
6. Jozef Balážik, Slovenská národná strana   30 hlasov

Za starostku obce Klieština na volebné obdobie 2015-2018 bola zvolená :
Helena Koštialiková, nezávislá kandidátka


Zoznam aktualít:

1 2 3 >