Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR konaných dňa 06.04.2024 v obci Klieština (volebný okrsok č. 1)

 07.04.2024

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR konaných dňa 06.04.2024

v obci Klieština (volebný okrsok č. 1)  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov          :   268

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní         :   192

Počet voličov ktorí odovzdali obálku                        :   192

Počet platných odovzdaných hlasov                         :   191

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet odovzdaných platných hlasov

1.

Ivan Korčok, Ing.

42

2.

Peter Pelegríni, Ing.

149Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >