Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR konaných dňa 23.03.2024 v obci Klieština (volebný okrsok č. 1).

 24.03.2024

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR konaných dňa 23.03.2024

v obci Klieština (volebný okrsok č. 1)  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov         :   268

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        :   160

Počet voličov ktorí odovzdali obálku                       :   160

Počet platných odovzdaných hlasov                       :   159

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet odovzdaných platných hlasov

1.

Andrej Danko, JUDr.

-

2.

Patrik Dubovský, Mgr., PhD.

1

3.

Krisztián Forró

-

4.

Štefan Harabín, JUDr.

44

5.

Ivan Korčok, Ing.

28

6.

Marian Kotleba, Ing., Mgr.

1

7.

Ján Kubiš, Dr. h. c., Ing.

3

8.

Igor Matovič, Mgr.

1

9.

Milan Náhlik, Mgr.

-

10.

Peter Pelegríni, Ing.

81

11.

Róbert Švec, Mgr.

-

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet odovzdaných platných hlasov

1.

Andrej Danko, JUDr.

-

2.

Róbert Švec, Mgr.

-Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >