Voľby do orgánov samosprávy obce

 09.02.2022

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Klieštine
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Klieštine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Helena Koštialiková, 50 r., starostka, Klieština 120, nezávislý kandidát

v Klieštine, 24.09.2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Klieštine
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Klieštine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Michal Bačík, 35 r., vodič autobusu, Klieština 92, nezávislý kandidát
2. Jozef Balážik, 49 r., sústružník, Klieština 5, Slovenská národná strana
3. Mária Hričová, 58 r., invalidná dôchodkyňa, Klieština 6, nezávislý kandidát
4. František Ištok, 41r., robotník, Klieština 35, nezávislý kandidát
5. Daniela Ištoková, 52 r., podnikateľka, Klieština 146, nezávislý kandidát
6. Peter Jurík, 44 r., hasič-záchranár, Klieština 159, nezávislý kandidát

v Klieštine, 24.09.2014


Zoznam aktualít:

1 2 >