Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci Klieština v roku 2023

 04.01.2023

Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií

v obci Klieština v roku 2023 

          V roku 2023 sa v obci Klieština budú konať tieto kultúrno-spoločenské a športové akcie organizované obcou:

30. apríl 2023          – stavanie mája (v súčinnosti s Dobrovoľným Hasičským

                                    zborom obce Klieština – ďalej len DHZO)

7. máj 2023             – deň matiek

11. jún 2023            – uvítanie detí do života

29. júl 2023             – obecné slávnosti spojené s tanečnou zábavou

6. august 2023         – futbalový turnaj ženatí – slobodní (v súčinnosti s DHZO)

3. december 2023    – Mikuláš pre deti predškolského veku

10. december 2023  – posedenie so seniormi (seniori v starobnom a predčasnom

                                    dôchodku)

30. december 2023  – stolnotenisový turnaj (v súčinnosti s DHZO)


Zoznam aktualít:

1 2 3 >