Oznámenie o zmene výšky poplatku za káblovú televíziu od 01.01.2023

 07.12.2022

OZNÁMENIE O ZMENE VÝŠKY POPLATKU ZA KÁBLOVÚ TELEVÍZIU OD 01.01.2023

          Dňa 04.11.2022 bol na obec Klieština doručený od spoločnosti KATES s.r.o. e-mail o nových - zvýšených tarifách KDS platných od 01.01.2023 za poskytovanie elektronických komunikačných služieb za káblovú televíziu spoločnosťou KATES s.r.o. Cena za poskytovanie služieb retransmisie sa zvýšila na sumu 8,- Eur za mesiac.

          I napriek výrazne rastúcim cenám elektrickej energie v roku 2022, keď sa obci Hatné 2 x ročne platí aj elektrická energia spotrebovaná prevádzkou vysielacích zariadení káblovej TV umiestnených na bytovom dome Hatné č. 184 (celkové náklady sa rozpočítavajú podľa počtu účastníkov KT jednotlivých obcí), obec Klieština nebude zvyšovať cenu za spotrebovanú elektrickú energiu. Starostovia obcí Dolná Mariková, Hatné a Klieština sa dohodli na jednotnom mesačnom poplatku v roku 2023 vo výške 8,- Eur. (Mesačný poplatok v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bol v sume 6,50- Eur). Teda nový poplatok v roku 2023 za káblovú TV by bol v sume 96,- Eur pre domácnosť (poplatok v roku 2022 za káblovú TV bol v sume 78,- Eur).

        

          Uvedený návrh poplatku za káblovú televíziu bol predložený aj na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 28.11.2022, kde poslanci OZ prijali uznesenie č. 160/2022, ktorým výšku poplatku od 01.01.2023 schválili.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >