Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie v obci dňa 04.10.2023 v čase od 07.30 hod. do 16.30 hod.

 06.09.2023

O Z N A M

          Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 04.10.2023 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  

          V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.Zoznam aktualít:

1 2 3 >