Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Klieština na COVID-19 - II. kolo

 09.02.2022

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KLIEŠTINA Dátum a miesto testovania: nedeľa 8.11.2020, Kultúrny dom v Klieštine Čo si treba k testovaniu doniesť: Občania od 15 rokov: občiansky preukaz Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom) Odporúčania k organizácii testovania: Prosíme občanov, aby prichádzali podľa priezviska začínajúceho sa na písmeno v nasledovnom časovom harmonograme: od 08:00 hod. do 09:15 hod. písmeno A, B od 09:15 hod. do 10:30 hod. písmeno C, D, E, F, G od 10:30 hod. do 11:30 hod. písmeno H, CH od 12:00 hod. do 12:45 hod. PRESTÁVKA od 12:45 hod. do 14:00 hod. písmeno I od 14:00 hod. do 15:15 hod. písmeno J od 15:15 hod. do 16:30 hod. písmeno K, L od 17:00 hod. do 17:30 hod. PRESTÁVKA od 17:30 hod. do 18:45 hod. písmeno M, N, O, P, R od 18:45 hod. do 19:45 hod. písmeno S, T, U, V, X, Y, Z Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom a aby sa správali disciplinovane a dodržiavali pokyny členov odberného miesta. Súčasne prosíme občanov, ktorí pri prvom testovaní mali pozitívny výsledok testu, ako aj osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti a sú spoločne v karanténe, aby sa testovania nezúčastnili a postupovali podľa pokynov, ktorými boli inštruovaní. Vzhľadom k neustále meniacim sa informáciám môžu zo strany ministerstva obrany nastať zmeny, o ktorých Vás budeme včas informovať.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >