Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KLIEŠTINA III. kolo

 09.02.2022

eloplošné testovanie občanov v obci KLIEŠTINA Dátum a miesto testovania: nedeľa 22.11.2020, Kultúrny dom v Klieštine Čo si treba k testovaniu doniesť: Občania od 15 rokov: občiansky preukaz Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom) Odporúčania k organizácii testovania: Tetovanie je dobrovoľné. Občania môžu na testovanie prichádzať v nasledovnom časovom harmonograme: od 08:00 hod. do 11:30 hod. od 12:00 hod. do 12:45 hod. PRESTÁVKA (dezinfekcia priestorov) od 12:45 hod. do 16:30 hod. od 17:00 hod. do 17:30 hod. PRESTÁVKA (dezinfekcia priestorov) od 17:30 hod. do 19:30 hod. Prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali uvedené časové intervaly a aby sa správali disciplinovane a dodržiavali pokyny členov odberného miesta. Vzhľadom k neustále sa meniacim informáciám môžu zo strany ministerstva obrany nastať zmeny, o ktorých Vás budeme včas informovať.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >