Celoplošné testovanie obyvateľov obce Klieština dňa 23.01.2021

 09.02.2022

Celoplošné testovanie obyvateľov obcí Hatné a Klieština Miesto testovania: DK Hatné č. 46 Dátum testovania: sobota 23.01.2021 Čas testovania: 08:00 hod. – 12:00 hod. 12:00 hod – 13:00 hod. prestávka 13:00 hod. – 17:30 hod. 17:30 hod – 18:00 hod. prestávka 18:00 hod. – 20:00 hod. Čo si treba k testovaniu doniesť: Občania od 15 rokov: občiansky preukaz Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom ) Odporúčania k organizácii testovania: Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov a uvedeného písmena priezviska, prednosť majú starší a handicapovaní občania a tehotné ženy: • od 08:00 hod do 09:30 hod - číslo domu 1 až 87 Hatné • od 09:30 hod do 12:00 hod - číslo domu 87 až 135 Hatné • od 13:00 hod do 14:00 hod - Klieština: priezvisko začínajúce na písmeno A až CH • od 14:00 hod do 15:00 hod - Klieština: priezvisko začínajúce na písmeno I až Z • od 15:00 hod do 17:30 hod - číslo domu 135 až 184 Hatné • od 18:00 hod do 20:00 hod - číslo domu 184 až 217 Hatné Prosíme všetkých obyvateľov z oboch obcí, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas, posledná registrácia bude o 19:45 hod. Počas testovacieho dňa bude k dispozícii telefónne číslo 042/4356 158, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >