Celoplošné testovanie občanov v obci Klieština na COVID-19 - poďakovanie

 09.02.2022

Vážení občania,

v dňoch 1.11.2020 a 8.11.2020 sa v priestoroch nášho kultúrneho domu uskutočnili dve kolá celoplošného testovania občanov na ochorenie COVID-19, ktorého sa zúčastnilo v prvom kole 150 občanov, z ktorých bolo 5 pozitívnych (3,33%) a v druhom kole 169 občanov, z ktorých boli 2 pozitívni (1,18 %). Testovania v prvom aj druhom kole sa okrem občanov z našej obce zúčastnili občania aj z iných miest a obcí.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že uvedené celoplošné testovanie v našej obci prebehlo plynulo a bez problémov. Zvlášť sa chcem poďakovať lekárom, zdravotníkom, príslušníkovi OS SR a polície SR ako aj dobrovoľníkom, ktorí vytvorili výborný kolektív, čo sa prejavilo v tom, že počas testovania nenastali žiadne problémy a občania boli testovaní priebežne. Súčasne sa chcem poďakovať aj Vám občanom, za vašu disciplinovanosť, pokoj a dodržiavanie prijatých opatrení a odporúčaní.

Ďalej by som Vás informoval, že Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 16.11.2020 schválil ďalšie kolo testovania, ktoré sa uskutoční v celkovo 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného kola testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako jedno percento. Toto kolo testovania bude dobrovoľné a bude prebiehať v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. v dňoch 21.11.2020 a 22.11.2020. Nakoľko v našej obci pri poslednom kole testovania podiel pozitívnych testov dosiahol 1,18%, uskutoční sa testovanie aj v našej obci. O dátume testovania v našej obci budete informovaní ihneď po tom, ako nám budú spresnené informácie zo strany ministerstva obrany SR. Súčasne Vás chcem požiadať, aby ste sa počas testovania aj v tomto kole správali disciplinovane a dodržiavali pokyny členov odberného miesta.

Na záver by som Vám všetkým chcel zaželať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a porozumenia.

JUDr. Rastislav Bačík v.r.
starosta obce Klieština

Zoznam aktualít:

1 2 3 >