Bezplatné dlhové poradenstvo pre občanov.

 14.07.2023

Bezplatné dlhové poradenstvo pre občanov.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica dáva do pozornosti Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pod názvom „Bezplatné dlhové poradenstvo“. V súčasnosti je v rámci projektu na území Slovenskej republiky otvorených 46 dlhových poradní. Projekt Bezplatných dlhových poradní, bol vytvorený s cieľom poskytnúť dlžníkom komplexné, kvalitné a hlavne bezplatné poradenstvo na jednom mieste.

Touto cestou chce ÚPSVaR Považská Bystrica osloviť a dostať sa do povedomia ľudí, ktorých trápia dlhy, ktoré nedokážu splácať, majú exekúcie, uvažujú nad osobným bankrotom alebo majú iné finančné problémy, s ktorými sa na Vás obracajú.

Poradne majú taktiež preventívny charakter. Sú tu aj pre ľudí, ktorí sa ešte len pripravujú urobiť finančné rozhodnutia, zobrať si úver či pôžičku a chcú sa poradiť vopred.

V každej poradni, je pre klienta k dispozícií:

  • Právny poradca
  • Ekonomický poradca
  • Psychologický poradca
  • Back office, ako osoba prvého kontaktu s klientom

Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku www.pomahamedlznikom.sk alebo facebookový profil Bezplatné dlhové poradne.

Kontaktné údaje:

Bezplatná dlhová poradňa

A. Hlinku 29, 017 01 Považská Bystrica (budova SATOS, za daňovým úradom, 2. poschodie)

E-mail: bdp.pb@upsvr.gov.sk

Tel č.: 00 421 907 776 147

V prípade potreby doplniť informácie, nás neváhajte kontaktovať.

S úctou a pozdravom

                                            Tím BDP Považská Bystrica


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >