Oznam o odpočte elektrickej energie v obci

 29.04.2022

V dňoch 1.5.202223.5.2022 vrátane víkendov a sviatkov bude prebiehať v našej obci a jej častiach odpočet elektrickej energie poverenými pracovníkmi Stredoslovenská distribučná SSD na odpočty elektrickej energie. Prosíme Vás o sprístupnenie odberných miest, nakoľko sa tak vyhneme zbytočným komplikáciám. Pri neprítomnosti je možné odpočet napísať a dať na viditeľné miesto plot, schránku a pod. Odpočet je možné nahlásiť aj telefonicky na telefónne číslo 0948234983.


Zoznam aktualít:

1 2 >